Hur lång tid tar ett stambyte?

Hur lång tid tar ett stambyte?

Tidsaspekten är viktig oavsett renovering. Det handlar både om hur länge renoveringen kommer att hålla på samt hur länge det förväntas gå innan ny renovering måste ske. Hur lång tid tar ett stambyte? Hur länge förväntas stambytet hålla? Hur lång tid gäller från första planeringsmötet till att arbetet är slutfört?

Hur lång tid – innan stambyte behöver ske?

Det finns ingen fast tid gällande stambyte. Ett riktmärke är däremot 50 år. Bostäder som är äldre än 50 år kommer ”inom kort” att behöva göra renoveringen. Men det kan ändå skilja kraftigt mellan olika bostäder med allt från att behovet uppstått redan efter 30 år till de där behovet uppstår efter 80 år.

Hur lång tid tar ett stambyte – från planering till utförande?

En generell tidsplanering är 1 – 2 år. Det beror delvis på vad det är för slags fastigheter, hyresrätt eller bostadsrätt, samt hur lång tid det tar att ta in offerter från de olika byggföretagen. Eftersom det är ett stort ingrepp behöver medlemmarna i en bostadsrättsförening, alternativt hyresgästerna i en hyresfastighet, godkänna ingreppen. Skulle det bli en tvist kring om stamrust ska ske eller inte (mellan de boende och fastighetsägaren) kan hyresnämnden kopplas in. En process som självklart förlänger processen. Först ska beslut tas, sedan ska offerter tas in varpå en planering sker över kommande arbete. Den mesta tiden läggs på planering.

Hur lång tid tar renoveringen i varje lägenhet?

När en boende frågar fastighetsägaren ”Hur lång tid tar ett stambyte?” syftar de generellt på hur länge som själva arbetet kommer att ta inne i lägenheten. Det är den tid som de blir direkt påverkade av renoveringen och därmed det som är mest relevant för dem. Man kan räkna med att ingreppet tar 6 – 8 veckor per lägenhet förutsatt att flera lägenheter i samma byggnad kan nås samtidigt. Något som tydligt förenklar samarbetet.

Hur lång tid behöver man flytta från lägenheten?

De flesta byggföretag arbetar med en metod som innebär att någon flytt inte måste ske. Det går alltså att bo kvar även om toalett, dusch och avlopp kan vara helt avstängd under vissa perioder. Undre dessa tider får personerna istället gå till provisoriska toaletter och baracker. Du måste alltså inte flytta – men att bo kvar är knappast bekvämt. Hur lång tid tar ett stambyte? Fråga styrelsen i din bostadsrättsförening eller det byggbolag som förväntas genomföra åtgärden.

Kommentarer är stängda.