Så kan du jobba med stambyte

Så kan du jobba med stambyte

Att jobba med stambyte kan man göra i egenskap av en rad olika yrkesroller. De flesta förknippar kanske VVS-montörer med jobbet – men det behövs till exempel också elektriker, snickare, plattsättare och platschefer. På senare tid har det kommit flera större företag som anställer samtliga kompetenser som är nödvändiga för ett stambyte, och kan således erbjuda kunder en mer effektiv helhetslösning.

Yrkesroller och kompetenser under ett stambyte

Personer med flera olika kompetenser behöver samarbeta under ett stambyte i Stockholm, ofta under ledningen av en platschef som har en överblick över hela projektet. Kompetenser och yrkesroller du kan hitta under ett pågående jobb är till exempel följande:

 

  • Elektriker. Att byta stammar handlar ju om just det – rör – så var kommer elinstallatörer in i bilden? Det är vanligt att se elektriker på plats eftersom många fastighetsägare passar på att byta stigare när stammarna byts. När stigare byts är det även lämpligt att fastighetens elcentraler och varje lägenhets elcentral också byts. Detta så att de är säkra, moderna och till exempel har automatsäkringar, reservplatser och jordfelsbrytare. Dessutom är det många som passar på att renovera både kök och badrum, och här kan behöriga elektriker behövas till flera olika typer av arbeten.
  • VVS-montörer. VVS-montörer är dom som utför själva ”huvudjobbet” som firman är anlitad för – det vill säga att byta stammarna. Det här behöver inte göras särskilt ofta, kanske vart 30:e – 50:e år, men det är ett mycket stort och omfattande projekt som påverkar både fastighet och de boende starkt. En VVS-montör kan byta till exempel värmestammar, järnrör, kopparrör och pexrör.
  • Plattsättare. För att komma åt rören som ska bytas behöver som regel ganska väsentliga delar av badrummet rivas upp. Här kommer plattsättare ofta in i bilden, som återställer och sätter in nya plattor enligt fastighetsägarens eller de boendes önskemål.
  • Snickare. Både kök och badrum renoveras ofta i samband med att rören byts ut – här finns det många olika typer av jobb för en snickare att ta sig an.
  • Målare. Målare behövs ofta vid renoveringar, och eftersom tapet och/eller färg förstörs när montörerna behöver komma åt rören, så krävs det att ytorna återställs eller renoveras.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är som regel god för ovan nämnda yrkesgrupper. Den som vill jobba med stambyte kan ofta se fram emot att det är enkelt att hitta jobb – nästan oavsett var i landet man befinner sig.

Kommentarer är stängda.