Andelen utlandsägda fritidshus är högst i Sydsverige

Andelen utlandsägda fritidshus är högst i Sydsverige

Det är såklart ingen nyhet att skandinaver och tyskar äger många svenska fritidshus. Norrmännen står för det största utländska ägandet med hela 33 procent. På andraplats kommer tyskarna med 28 procent och tredjeplatsen innehas av danskarna med 26 procent. Vad få svenskar kanske känner till är dock att andelen utlandsägda semesterbostäder skiljer sig åt en hel del i olika delar av landet. Andelen är allra högst i landets sydligare delar.

Se vidare om fritidshus här.

Statistikmyndigheten SCB släppte nämligen nya siffror i slutet av mars 2022 som visar på denna skillnad. Värmland är det län som sticker ut genom att bryta av de sydliga länens dominans. Detta ha sannolikt att göra med närheten till Norge – många norrmän äger fritidshus i detta skogliga landskap. I övrigt är dock dominansen mer eller mindre total.

Nedan kan du se exakt hur stor skillnaden är mellan de olika länen. Vi har dock valt att fokusera på de tio län där det utländska ägandet är som allra störst. Detta för att kunna hålla listan relativt kompakt.

Kronoberg toppar listan över utlandsägda fritidshus

Det råder inga som helst tvivel om att de utländska köparna av semesterbostäder föredrar landets sydligare delar. På topp 10-listan återfinns nämligen inte mindre än sju sydliga län. Dessa är: Kronoberg, Jönköping, Blekinge, Västra Götaland, Kalmar, Skåne och Halland. Dessutom är denna dominans stor även procentuellt sett.

Topp 10-listan

Så här ser topplistan ut över län med högst andel utlandsägda fritidshus:

  • Kronoberg 37,8 %
  • Värmland 24,0 %
  • Jönköping 13,7 %
  • Blekinge 11,1 %
  • Västra Götaland 10,1 %
  • Kalmar 9,5 %
  • Skåne 7,7 %
  • Halland 6,9 %
  • Jämtland 6,1 %
  • Västerbotten 4,2 %

Snittet i riket ligger på 6,3 %. Därmed är det alltså endast de åtta bäst placerade länen i listan som överskrider rikssnittet. Orsaken till detta är att ett fåtal län drar iväg en hel del procentuellt jämfört med de övriga länen.

Vad menas med utländskt ägande?

Statistikmyndigheten SCB har tydliggjort vad som menas med utländskt ägande. Den exakta innebörden av detta begrepp är att den ägare som är taxerad och deklarationsansvarig har ett svenskt personnummer men inte någon svensk adress. Istället används ägarens hemland i redovisningen. Värt att notera är också att endast fysiska personer ingår i denna statistik.

Kommentarer är stängda.