Då är du i behov av en pumpbrunn

Då är du i behov av en pumpbrunn

En pumpbrunn är en variant som används när du inte kan bygga ditt enskilda avloppssystem med självfall. Detta innebär att pumpen istället integreras i en separat brunn. Denna brunn placeras efter en slamavskiljare eller trekammarbrunn och avloppsvattnet pumpar då vidare ut till infiltration eller markbädd. Det kan också vara så att det pumpas vidare till ett kommunalt avlopp beroende på vad du har för tillgång.

En pumpbrunn finns i olika utföranden och mått. Det finns standardvarianter och specialbyggda sådana som passar för just dig. De finns även i olika material som betong eller plast. Innan du ska installera en pumpbrunn behöver du skaffa ett tillstånd från din kommuns miljönämnd. Det kan därför vara en god idé att först kontakta dem för att se vilka krav som ställs på din anläggning.

Fördelarna med att använda en pumpbrunn

Det finns flera olika fördelar med att använda sig av en brunn av detta slag. Dessa är bland annat:

  • Längre livslängd. Din anläggning kommer att kunna hålla längre.
  • Högre effektivitet. Du kan nyttja markbädden eller infiltrationen på ett mer effektivt sätt.
  • Möjlighet att göra bädden större vid behov. Du kan göra bädden större om du har behov av det.

Om du har en pumpbrunn är det dock viktigt att du regelbundet kontrollerar att:

  • Den är tät så att inte vatten varken läcker ut eller tränger in.
  • Eluttaget är skyddat mot fukten som annars kan tränga in.
  • Pumpen startar när vattnet når en viss nivå.
  • Larmet, som du bör ha, fungerar och att indikatorn är placerad på ett sådant sätt att du enkelt kan se om larmet har gått. Larmet ska aktiveras vid eventuella driftstopp.
  • Vattenvolymen som pumpas ut vid varenda pumptillslag är anpassad till din anläggning och dess utformning. Det är viktigt att pumpbrunnen och pumpen har en volym och kapacitet som är tillräcklig. Det ska också finnas en reservvolym om det är så att pumpen skulle stanna eller gå sönder.

De ovanstående sakerna är viktiga för att du ska få alla fördelar med din pumpbrunn såsom att den ska ha en lång livslängd. Att underhålla och se till att den är i bra skick är grundläggande för att den ska fungera på ett tillfredsställande sätt.

Kommentarer är stängda.