Ökad säkerhet via företagslarm

Ökad säkerhet via företagslarm

Företagslarm innebär inte bara en lägre risk för inbrott och att eventuella inbrott snabbare upptäcks. Det är kompletta larmsystem som ger ökad säkerhet inom flera olika områden.

Säkerhet för de anställda

Om det finns risk för överfall eller rån bör överfallslarm vara en självklar del inom larmsystemet. De anställda kan ha bärbara enheter med sig överallt alternativt används fastmonterade larmknappar där risken är som störst. Många företag kombinerar dessa två alternativ för ökad säkerhet.
Överfallslarmet kan även ha olika nivåer beroende på vilken hjälp som de anställda anser sig behöva. Ett mjukt larm kan gå till alla andra anställda och ett hårt går direkt till 112. Vid överfall aktiveras även övervakningskamerorna vilket innebär att larmbolagens operatörer ser vad som händer i realtid.
Utöver överfallslarmet ges även extra säkerhet till de anställda via enheterna som varnar för rökutveckling och brand i lokalen.

Säkerhet för allmän egendom

De flesta förknippar ett företagslarm med ett skydd för inbrott. Detta via exempelvis:

  • Brytlarm på dörrar och fönster
  • Rörelsesensorer i vissa rum
  • Tag-system som visar vem som passerat samt när

Självklart fyller det en viktig funktion för att minska risken för inbrott och skadegörelse men ett företagslarm ger även skydd mot förlust av egendom via ytterligare vägar, vilket beskrivs under kommande två rubriker.

Minskat snatteri

Statistik visar att övervakningskameror minskar en butiks svinn – vilket främst består av snatteri och stöld. De har en tydlig avskräckande effekt och dessutom är det betydligt lättare att utreda dessa brott om videomaterial finns att tillgå.

Företagslarm för specifik egendom

Det finns även tillägg till företagslarm som ger ytterligare säkerhet för företagets egendom. Ett exempel är att använda en dimgenerator. Vid ett inbrott kommer larmoperatörerna att se via live-video vad som händer i lokalerna. En utbildad operatör kan i detta läge aktivera dimgeneratorn. Denna generator skapar en tjock dimma som fyller ett rum på ett par sekunder. Med en så tjock dimma blir det näst intill omöjligt för den som är i rummet att orientera sig och ta med sig saker.

Säkerhet för drift

Ytterligare en säkerhetsnivå nås med så kallade driftslarm. Det är enheter som monteras för att exempelvis kontrollera strömtillförsel, temperatur, luftfuktighet eller att maskin är igång. Oavsett vad som kontrolleras är målet att de ska larma direkt när driften är i fara. Därmed kan väktare eller jourpersonal mycket snabbt ta sig till företagets lokaler och åtgärda problemet.

Kommentarer är stängda.